Người đam mê Time-lapse

[VTV9] Chương trình Sáng Phương Nam, chuyên mục Câu chuyện Văn hóa, phát sóng ngày [highlight]4/12/2014[/highlight], kênh VTV9. - Nhân vật: Nguyễn Thế Dương - Thực hiện: Thanh Nga, Hồng Thiệp [youtube id='ij4UL-2-IE4' width='573']...
Read More