Hình ảnh đại diện quốc gia

[VTV1] Time-lapse của AAPhoto thể hiện bộ mặt đô thị Việt Nam hiện đại trong ABU TV Song Festival 2013 – được truyền hình trực tiếp lúc 20h ngày 16/10/2013 trên VTV1 & ở cả 15 nước có đoàn tham dự. Đây là niềm tự hào đối với AAPhoto khi lần thứ 2 các đoạn Time-lapse của chúng tôi được chọn là hình ảnh đại diện quốc gia.

AAPhoto's time-lapse @ ABU 2013 (VTV1)

AAPhoto's time-lapse @ ABU 2013 (VTV1)

AAPhoto's time-lapse @ ABU 2013 (VTV1)

AAPhoto's time-lapse @ ABU 2013 (VTV1)

AAPhoto's time-lapse @ ABU 2013 (VTV1)

AAPhoto's time-lapse @ ABU 2013 (VTV1)

AAPhoto's time-lapse @ ABU 2013 (VTV1)

AAPhoto's time-lapse @ ABU 2013 (VTV1)

No Comments Yet.

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *