Bộ Ngoại Giao hết sức trân trọng những đóng góp quý báu của Nguyễn Thế Dương không chỉ cho clip “Welcome To Vietnam” mà còn cho việc quảng bá rộng rãi những hình ảnh vô cùng tươi đẹp và đáng tự hào của Tổ quốc Việt Nam ra thế giới.

Lê Hải Bình, Người phát ngôn kiêm Vụ trưởng vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại Giao Việt Nam (Sep-2015)