Cho tôi thời gian, cho tôi kỹ thuật, nhưng nếu thiếu lòng đam mê thì chắc chắn không làm được những tác phẩm Time-lapse như vậy.

Phạm An Dương (apham), VNPhoto.net Admin (August-2012)