Thành phố tôi yêu

Chương trình “Vui Sống Mỗi Ngày”, phát trên VTV3 ngày kỷ niệm thống nhất đất nước 30/04/2013.


No Comments Yet.

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *